درخواست دموی CRM

 • مدیریت تماس ها

  می‌توان با ثبت اطلاعات تماس مشتریان، امور مربوط به آنها را ردیابی و پیگیری نمود. بدین ترتیب که دیگر هیچ کاری فراموش نمی‌شود و همه‌ی افراد پیگیر کار خود بوده و در صورت نیاز، آن را به دیگری محول می‌نمایند.

 • مدیریت اسناد

  سیستمی برای سهولت در مدیریت اسناد و فایل ها

 • مدیریت پروژه

  مالکان با هوش کسب و کار ها، نرم افزار CRM را با مدیریت پروژه و صدور صورت حساب خود ادغام کرده و از فواید هر سه ابزار مفید بهره می برند.

 • مدیریت وظایف

  مجموعه کامل و قدرتمندی از ابزار ها و قابلیت های مختلف جهت مدیریت، پیگیری و تکمیل وظایف درون سازمانی

ثبت درخواست