درخواست نمایندگی فروش

نمایندگی

شرکت فنآوران اطلاعات البرز در راستای توسعه کانال‌های فروش خود اقدام به اعطای نمایندگی به متقاضیان واجد شرایط در سرتاسر ایران کرده‌است.
شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند پس از تماس با شرکت و اعلام آمادگی جهت همکاری، در صورت تأیید شرایط، به عنوان نماینده فروش فنآوران اطلاعات البرز آغاز به فعالیت کنند.

فرم زیر را پر کنید

درخواست نمایندگی