سفارش محصول (هومد)

نسخه پایه شامل مدیریت پرسنل،مدیریت دانش آموزان، ماژول آزمون ها،پیام کوتاه،ماژول سیدا و برخی امکانات عمومی می باشد.

 • ارسال و دریافت پیام کوتاه بصورت فردی ، گروهی و کلاسی
 • ارسال پیامک کلی و نظیر به نظیر به تمام مخاطبین مدرسه
 • ارسال وضعیت انضباطی و آموزشی هر دانش آموز به اولیا
 • امکان ارتباط دو طرفه بین اولیاء با مدیر و معلمان از طریق پیام کوتاه
 • امکان ارتباط هر معلم با دانش آموزان کلاس خود به صورت فردی و کلاسی
 • امکان ارتباط هر معلم با اولیای دانش آموزان کلاس خود به صورت فردی و کلاسی
 • اطلاع رسانی از جلسات اولیاء و مربیان
 • ارسال کارنامه دانش آموزان به صورت انفرادی و کلاسی و همگانی
 • ارسال کارنامه به دانش آموزان و اولیا آنها
 • ارسال ریز نمرات دانش آموزان
 • ارسال پرورنده انظباطی دانش آموزان به اولیا
 • بررسی و مشاهده ی هزینه پیام های کوتاه قبل از ارسال
 • دفترچه تلفن
 • افزودن مخاطبین در دفترچه تلفن به صورت حقیقی و حقوقی
 • ایجاد گروه های مخاطبین جهت ارسال آسان تر
 • مشاهده و ویرایش گروه های مخاطبین
 • مشاهده و بررسی اطلاعات پنل پیام کوتاه مدارس

بوفه هوشمند به صورت الکترونیکی و با استفاده از کارتهای هوشمند دانش آموزی به عنوان کیف پول الکترونیکی دانش آموزان اداره میشود.هریک از دانش آموزان در ابتدا با استفاده از کیوسک الکترنیکی و یا سامانه آنلاین بوفه ی هوشمند نسبت به خرید و تهیه فیش اقدام کرده و سپس از متصدی بوفه موارد خریداری شده را دریافت میدارند.با این روش امکان کنترل سقف خرید روزانه دانش آموزان و همچنین مشاهده گزارش خرید آنان وجود دارد.

 مزایای استفاده از بوفه الکترونیک

 • تعریف اقلام بوفه مدرسه به تعداد نا محدود
 • افزایش سرعت خرید دانش آموزان
 • ارائه انواع گزارش های فروش
 • ارائه انواع گزارش های خرید دانش آموزان روی وب سایت
 • صدور فیش و فاکتور به صورت خودکار
 • جلوگیری از حمل پول توسط دانش آموز

 • امکان مدیریت سنوات مالی
 • امکان تعریف اسناد حسابداری
 • امکان تعریف عناوین حساب ها
 • امکان ترازگیری در هر بازه ی زمانی دلخواه
 • امکان تعریف دفاتر کل با قابلیت چاپ دفتر
 • امکان تعریف دفاتر روزنامه با قابلیت چاپ دفتر
 • مدیریت چک ها
 • امکان تعریف شهریه برای موارد دلخواه
 • امکان مشاهده وضعیت شهریه دانش آموزان
 • امکان صدور خودکار فاکتور برای پرداخت شهریه دانش آموزان
 • امکان تعریف تخفیف خودکار بر اساس وضعیت های مختلف(وضعیت شغلی و خانوادگی)

 • صدور انواع کارنامه کلاسی (هفتگی،ماهیانه ، ترمی ، سالانه و … )
 • چاپ لیست حضور و غیاب
 • صدور گزارش ریز نمرات به صورت انفرادی و کلاسی
 • صدور گزارش موارد انضباطی
 • صدور و چاپ کارت های ورود به جلسه امتحانات
 • صدور و چاپ لیست نمرات امتحانات
 • صدور لیست گزارش های ترم
 • ایجاد آزمون های متعدد با دسترسی های مختلف(اساتید و اولیا)
 • امکان تهیه نمودارهای روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول ترم های مختلف تحصیلی، مقایسه عملکرد درسی و کلاسی، مقایسه عملکرد معلمین
 • نمودار فراوانی معدل
 • نمودار فراوانی نمرات امتحانات
 • نمودار مقایسه کلاسی معدل دانش آموزان
 • نمودار مقایسه کلاس میانگین نمرات دروس
 • نمودار مقایسه کلاس نمرات یک درس
 • نمودار مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموز در دروس مختلف
 • نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس
 • نمودار ماهیانه پیشرفت تحصیلی دانش آموز
 • نمودار ترمی پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس
 • نمودار مقایسه عملکرد معلمین مختلف یک درس

 • نرم افزار حضور و غیاب مدارس ، سیستمی یکپارچه با قابلیت اتصال به سامانه ی پیام کوتاه
 • امکان درج خودکار موارد غیبت و تأخیر در موارد انظباطی و تأثیر آن ها در نمره انضباط
 • امکان اطلاع رسانی به پدر و مادر در صورت تأخیر یا غیبت فرزندشان با پیامک (SMS) و از طریق پنل اولـیـا
 • امکان ثبت دستی تردد کلیه افراد (در صورت بروز مشکل در دستگاه های حضور غیاب یا شبکه داخلی)
 • امکان استفاده همزمان از چندین دستگاه حضور و غیاب
 • امکان استفاده از دستـگاه های مجزا برای معلمین و دانش آموز ها
 • امکان ایجاد گزارش های متنوع از وضعیت غائبین یا تأخیری های هر کلاس
 • سازگار با تعداد زیادی از دسـتگاه های حضـور غــیاب با برند های گوناگون
 • امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق و دستمزد
 • امکان محاسبه ساعات کارکرد هر معلم از روی برنامه کلاسی 

در این سامانه کلیه ی کارهایی که مدرس در دفتر کلاسی خود به صورت دستی انجام می دهد، می تواند به صورت مکانیزه در سیستم ثبت کند.

از جمله امکانات سیستم:

 • زمان بندی تدریس
 • جمع آوری اطلاعات دانش آموز
 • وضعیت درسی دانش آموز در درس مورد نظر
 • تعداد غیبت
 • نمرات کتبی و شفاهی،
 • موارد انضباطی در کلاس، گروه بندی کلاس
 • نمودار پیشرفت دانش آموزان
 • ارتباط با اولیاء
 • رتبه بندی
 • محاسبه نمره مستمر
 • ثبت و بررسی تکالیف
 • امکان تعریف و ویرایش سال تحصیلی در نرم افزار مدیریت مدرسه
 • امکان تعریف و ویرایش ترم های تحصیلی
 • تعریف مقاطع تحصیلی بر حسب نیاز مدرسه ( ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و … )
 • اضافه نمودن رشته های تحصیلی به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف و ویرایش کلاس های متعدد و کلاس بندی دانش آموزان
 • امکان تدوین برنامه هفتگی کلاس ها نرم افزار مدیریت مدرسه
 • امکان مشاهده برنامه ی امتحانی هر کلاس
 • امکان تعریف دروس با تعیین تعداد واحد درسی
 • قابلیت تعریف زمانبندی ثبت نام بنابر سال ورود، رشته
 • ثبت نام دانش آموزان به صورت گروهی و کلاسی
 • مشاهده ی وضعیت ثبت نام دانش آموزان
 • انتخاب واحد درسی دانش آموزان به صورت گروهی و کلاسی
 • مشاهده ی وضعیت انتخاب واحد دانش آموزان
 • برنامه هفتگی مدرسه
 • ثبت و بروز رسانی مشخصات کامل دانش آموزان
 • ثبت و مشاهده سوابق پزشکی
 • مدیریت توفیقات دانش آموزان
 • مشاهده سوابق تحصیلی دانش آموزان
 • ارزیابی عملکرد دانش آموزان
 • بررسی وضعیت انضباطی دانش آموزان(دفتر انضباطی)
 • بررسی برنامه هفتگی و امتحانی دانش آموزان
 • تعریف نام کاربری برای دانش آموزان و اولیای دانش آموزان برای ورود به سیستم هوشبان
 • کارتابل مشاوره

 • مدیریت سنوات تحصیلی
 • مدیریت دروس، کلاس ها و برنامه کلاسی
 • مدیریت رشته ها و مقاطع تحصیلی
 • مدیریت دانش آموزان
 • مدیریت منابع انسانی شامل کادر اداری و آموزشی (معلمین)
 • مدیریت آزمون و نمرات
 • مدیریت موارد انضباطی دانش آموزان
 • مدیریت تماس ها و ارتباطات درون سیستمی
 • سیستم گزارش گیری پایه
 • سیستم مدیریت شهریه
 • سیستم بوفه آنلاین
 • سیستم دفتر کلاسی هوشمند
 • سیستم کنترل تردد

×