امکانات دانش آموز

 • امکان شرکت در کلاس های آنلاین
 • امکان بازبینی فیلم های کلاس آنلاین
 • امکان مشاهده برنامه امتحانی و کلاسی دانش آموز
 • امکان مشاهده نمرات دانش آموز
 • امکان مشاهده موارد انضباطی دانش آموز
 • امکان مشاهده و دریافت کارنامه و نمودارهای پیشرفت تحصیلی
 • امکان مشاهده تکالیف روزانه و هفتگی ثبت شده توسط معلم
 • امکان برقراری تماس با معلمین و مدیران
 • امکان مشاهده وضعیت حساب مالی
 • امکان پرداخت بدهی ها بصورت آنلاین
 • امکان شرکت در نظرسنجی ها و ارزشیابی معلمین مدرسه
 • امکان مشاهده آخرین اطلاعیه های مدرسه
 • امکان مشاهده دانش آموزان برتر
 • امکان مشاهده و دریافت گزارشات ریز تراکنش های بوفه الکترونیک دانش آموز
 • امکان شارژ آنلاین بوفه الکترونیک
 • امکان مشاهده اعتبار بوفه الکترونیک
×