امکانات عمومی

 • امکان تعریف و ویرایش سال تحصیلی در نرم افزار مدیریت مدرسه
 • امکان تعریف و ویرایش ترم های تحصیلی
 • تعریف مقاطع تحصیلی بر حسب نیاز مدرسه ( ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و … )
 • اضافه نمودن رشته های تحصیلی به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف و ویرایش کلاس های متعدد و کلاس بندی دانش آموزان
 • امکان تدوین برنامه هفتگی کلاس ها نرم افزار مدیریت مدرسه
 • امکان مشاهده برنامه ی امتحانی هر کلاس
 • امکان تعریف دروس با تعیین تعداد واحد درسی
 • قابلیت تعریف زمانبندی ثبت نام بنابر سال ورود، رشته
 • ثبت نام دانش آموزان به صورت گروهی و کلاسی
 • مشاهده ی وضعیت ثبت نام دانش آموزان
 • انتخاب واحد درسی دانش آموزان به صورت گروهی و کلاسی
 • مشاهده ی وضعیت انتخاب واحد دانش آموزان
 • برنامه هفتگی مدرسه
×