ماژول های نرم افزار

 • مدیریت سنوات تحصیلی
 • مدیریت دروس، کلاس ها و برنامه کلاسی
 • مدیریت رشته ها و مقاطع تحصیلی
 • مدیریت دانش آموزان
 • مدیریت منابع انسانی شامل کادر اداری و آموزشی (معلمین)
 • مدیریت آزمون و نمرات
 • مدیریت موارد انضباطی دانش آموزان
 • مدیریت تماس ها و ارتباطات درون سیستمی
 • سیستم گزارش گیری پایه
 • سیستم مدیریت شهریه
 • سیستم بوفه آنلاین
 • سیستم دفتر کلاسی هوشمند
 • سیستم کنترل تردد

×