زیرسیستم بوفه هوشمند

بوفه هوشمند به صورت الکترونیکی و با استفاده از کارتهای هوشمند دانش آموزی به عنوان کیف پول الکترونیکی دانش آموزان اداره میشود.هریک از دانش آموزان در ابتدا با استفاده از کیوسک الکترنیکی و یا سامانه آنلاین بوفه ی هوشمند نسبت به خرید و تهیه فیش اقدام کرده و سپس از متصدی بوفه موارد خریداری شده را دریافت میدارند.با این روش امکان کنترل سقف خرید روزانه دانش آموزان و همچنین مشاهده گزارش خرید آنان وجود دارد.

 مزایای استفاده از بوفه الکترونیک

  • تعریف اقلام بوفه مدرسه به تعداد نا محدود
  • افزایش سرعت خرید دانش آموزان
  • ارائه انواع گزارش های فروش
  • ارائه انواع گزارش های خرید دانش آموزان روی وب سایت
  • صدور فیش و فاکتور به صورت خودکار
  • جلوگیری از حمل پول توسط دانش آموز

×