زیرسیستم آزمون

  • صدور انواع کارنامه کلاسی (هفتگی،ماهیانه ، ترمی ، سالانه و … )
  • چاپ لیست حضور و غیاب
  • صدور گزارش ریز نمرات به صورت انفرادی و کلاسی
  • صدور گزارش موارد انضباطی
  • صدور و چاپ کارت های ورود به جلسه امتحانات
  • صدور و چاپ لیست نمرات امتحانات
  • صدور لیست گزارش های ترم
  • ایجاد آزمون های متعدد با دسترسی های مختلف(اساتید و اولیا)
×