زیرسیستم کنترل تردد

  • نرم افزار حضور و غیاب مدارس ، سیستمی یکپارچه با قابلیت اتصال به سامانه ی پیام کوتاه
  • امکان درج خودکار موارد غیبت و تأخیر در موارد انظباطی و تأثیر آن ها در نمره انضباط
  • امکان اطلاع رسانی به پدر و مادر در صورت تأخیر یا غیبت فرزندشان با پیامک (SMS) و از طریق پنل اولـیـا
  • امکان ثبت دستی تردد کلیه افراد (در صورت بروز مشکل در دستگاه های حضور غیاب یا شبکه داخلی)
  • امکان استفاده همزمان از چندین دستگاه حضور و غیاب
  • امکان استفاده از دستـگاه های مجزا برای معلمین و دانش آموز ها
  • امکان ایجاد گزارش های متنوع از وضعیت غائبین یا تأخیری های هر کلاس
  • سازگار با تعداد زیادی از دسـتگاه های حضـور غــیاب با برند های گوناگون
  • امکان یکپارچه سازی با سیستم حقوق و دستمزد
  • امکان محاسبه ساعات کارکرد هر معلم از روی برنامه کلاسی 
×